Vyšla nová kniha Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda – bude pokřtěna v Domě umění

Ve středu 22. 1. 2014 v 16 hodin se v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě uskuteční přednáška Aleny Borovcové – Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. V 17 hodin bude následovat křest české i anglické verze publikace, která byla vydána ostravským pracovištěm Národního památkového ústavu v závěru loňského roku.

Dráha a stejnojmenná akciová společnost se zapsala do dějin dopravy pod názvem k. k. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, c. k. Severní dráha císaře Ferdinanda. V roce 1829 uveřejnil profesor František Xaver Riepl na tehdejší dobu odvážný a velkorysý návrh na stavbu více než 400 kilometrů dlouhé železnice vedené z Vídně napříč habsburskou monarchií Moravou a Slezskem do polské Haliče. Dne 4. března 1836 podepsal císař Ferdinand I. privilegium ke stavbě trati mezi Vídní a Bochnií, s odbočnými tratěmi do Brna, Olomouce, Opavy a Bílska a skladům soli ve Dworech, Věličce a Bochnii. Po rozpadu Rakousko – Uherska se dráha ocitla na území tří nástupnických států: Rakouska, Československa a Polska.

Publikace prezentuje metodická východiska památkové péče ve vztahu k ochraně drážních staveb. V části – Typologie je analyzován architektonický vývoj základních stavebních druhů na tratích KFNB (Kaiser Ferdinands-Nordbahn), na který navazuje výběrový katalog jednotlivých stanic bývalé KFNB na území České republiky, v jejichž staničním obvodu se nacházejí kulturní památky. Katalog se zaměřuje na fyzicky dochované objekty s jasným vymezením jejich památkových hodnot nejen ve vztahu k dané stanici, ale i trati jako celku. Texty doprovází fotografická a plánová dokumentace a přehledné mapy stanic.

Zdroj: http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-ostrave/novinky-nejdulezitejsi/news/13349-kulturni-dedictvi-severni-drahy-cisare-ferdinanda-prednaska-a-krest-knihy/

 

Knihu můžete zakoupit například zde: http://zastarouprahu.shop4you.cz/kulturni-dedictvi-severni-drahy-cisare-ferdinanda/produkt-2599/

 

severni draha