Přednáška architekta Iaina Pattersona a křest knihy

Ostravský Kabinet architektury pořádá přednášku architekta Iaina Patterson Architektura bez architektů. Setkání s architektem se koná v úterý 15. března 2016 v 16:00 hodin v ostravském Domě umění, zároveň bude pokřtěna publikace k výstavě Iain Patterson / Out West, která je k vidění rovněž v Domě umění, a to do 20. března 2016.

Iain Patterson učil třicet let na Fakultě kresby a malby na Edinburské akademii výtvarných umění (Edinburgh College of Art – ECA). Specializoval se na výuku kresby podle modelu, anatomickou kresbu a malířskou kompozici od prvních ročníků až po postgraduální studenty. Vždy projevoval velký zájem o kariéry svých studentů a fungování uměleckých organizací, zejména pak galerie New 57 Gallery (1968-74). Je zakládajícím členem a bývalým předsedou Collective Gallery v Edinburghu.
Nyní, po odchodu z ECA do penze, plánuje Iain Patterson věnovat mnohem více času své vlastní umělecké činnosti v ateliéru v East Lintonu. Celých patnáct let přestavoval tradiční domek na Hebridách a vášnivě se zajímá o vernakulární architekturu a improvizovanou hudbu.

Aktuální ostravská expozice tohoto architekta je pojata jako typická ukázka prolnutí architektury a výtvarného umění. Dosud Kabinet architektury prezentoval architekturu spíše na pomezí hudby, módy nebo matematiky.

Vstup na akci s platnou vstupenkou na výstavu.

image