Přednáška o architektuře panelových sídlišť

Přednášku na téma Panelaci.cz – Výzkum architektury panelových sídlišť v České republice chystá na čtvrtek 17. 4. v 18:00 Antikvariát a klub Fiducia. O fenoménu paneláků promluví uznávaní čeští historici umění Rostislav Švácha,  Michaela Jehlíková Janečková  a Martin Strakoš. Projekt Panelaci.cz hodlá představit panelová sídliště v České republice nikoli pouze jako problematickou součást stavebního fondu, tedy jako ony pověstné „králikárny“. Klade si totiž za cíl poprvé seriózně a ve velké šíři zpracovat fenomén panelových sídlišť v České republice. Výzkumný tým, koordinovaný Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, postupuje podle jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy, z každého kraje vybere několik nejdůležitějších sídlišť s akcentem na dnešní krajská města. Tato sídliště tým analyzujez nejrůznějších hledisek. Součástí jeho výstupů se stanou hlediska architektonická, urbanistická, sociologická, statistická, hlediska památkové péče, krajinářská a podobně. K výstupům budou patřit výstavy pod širým nebem i ve výstavních sálech v krajských městech,články a vědecké publikace, edukativní programy i příspěvky v médiích. Projekt, plánovaný do roku 2017 a podporovaný Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), představí během přednášky v Ostravě Michaela Jehlíková Janečková, Rostislav Švácha a Martin Strakoš.

O projektu Panelaci.cz najdete více zde: http://panelaci.cz/kratce-o-projektu

panelaci