Přednáška o historii textilního průmyslu na Moravě a ve Slezsku

Ostravská Národní památkový ústav pořádá přednášku Michaely Ryškové Vlna, bavlna a len. Ohlédnutí za textilním průmyslem Moravy a Slezska. Přednáška se uskuteční ve středu 18. května v 17 hodin v zasedací místnosti NPÚ u fifejdské nemocnice (Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava). Textilní výroba patřila na Moravě a ve Slezsku k nejrozvinutějším průmyslovým odvětvím. Vycházela z místních surovin – vlny a lnu, ke kterým přibyla importovaná bavlna. V průběhu 19. a 20. století vznikly stovky textilních továren, které zásadním způsobem ovlivnily podobu řady měst. Na příkladu několika textilních center (Brna, Šumperka, Frýdku-Místku a Krnova) budou představeny důležité milníky vývoje, proměny měst i krajiny, charakteristiky jednotlivých provozů i architektura textilních továren.

npu