Přednáška o vánočních zvycích na Ostravsku

Vítkovický Dům u šraněk pořádá přednášku etnografky a pracovnice Ostravského muzea Markéty Palowské, která se bude konat 15. prosince od 16:00. Ve své přednášce se zaměří na vánoční zvyky a obyčeje na Ostravsku a blízkém okolí. Přednáška podle pořadatelů navazuje na moderní trend v české společnosti, která se ve studii obyčejů a zvyků pokouší o návrat ke svým kořenům a na základě poznatků se snaží definovat jasněji svůj původ.

image