Přednáška o Vítkovicích a vzniku ČSR v Domě u šraněk

 V DOmě u šraněk se bude 20. října od 18:00 konat přednáška Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D s názvem Vítkovice a vznik ČSR, kterou organizuje městský obvod Vítkovice, zařízení Dům u šraněk. Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. je vedoucím Slezského ústavu v Opavě (součást Slezského zemského muzea). Badatelsky se zabývá studiem politických a hospodářských poměrů na severní Moravě a ve Slezsku, konkrétně v období první republiky. Velkým tématem jsou dějiny policie a četnictva. O Vítkovicích napsal již několik článků, vyšly např. ve sborníku z policejní konference konané v roce 2014 a v bulletinu Krásná Ostrava. Vítkovice jsou občas okrajově zmíněny i v jiných jeho pracích. Přednáška přiblíží poměry ve Vítkovicích v závěru první světové války a průběh státního převratu ve městě. Pozornost se dále zaměří na vývoj národnostních, politických, sociálních a bezpečnostních poměrů ve Vítkovicích a okolnosti připojení města k tzv. Velké Ostravě. Závěr přednášky pak připomene dramatické události podzimu 1938 a jejich dopady na Vítkovice.

kolar