Přednáška o významných restaurátorských počinech v Moravskoslezském kraji roku 2016

Ostravská pobočka Národního památkového ústavu pořádá další přednášku pro veřejnost, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 17 hodin.
Památkářka Andrea Stanieková představí významné restaurátorské počiny v Moravskoslezském kraji roku 2016. Rok 2016 byl bohatý na restaurátorské aktivity, z nichž některé byly do jisté míry unikátní. Kromě množství obligátních sv. Janů Nepomuckých se také dostalo na méně obvyklé restaurátorské akce, např. odkrytí a rekonstrukce dosud neznámé dekorativní výmalby Jaroňkovy útulny, restaurování sochy P. Marie v Krnově, odkryv středověkých figurálních maleb v kostele v Pelhřimovech, restaurování a následná výroba repliky historických varhan v kostele sv. Valentina v Příboře, restaurování sochařských děl na fasádě katedrály Božského Spasitele v Ostravě, restaurování obrazu P. Marie z Horního Těrlicka a další.  Rozmanité a četné restaurátorské práce byly financovány z různých zdrojů. MK ČR pro restaurování movitých kulturních památek vypisuje program Restaurování, kde je náš kraj co do počtu akcí a úspěšných realizací velmi dobře zastoupen.