Přednáška slavisty Tomáše Glance o vztahu slova a obrazu v ruské kultuře

Slavista a kurátor Tomáš Glanc přijede opět přednášet do ostravského PLATA, a to 22. ledna v 18:00.  Tentokrát se zaměří na vztah  slova a  obrazu v ruské kultuře, který se vyznačuje pevnou vazbou, jež v průběhu dějin doznala samozřejmě nesečných proměn.

Jak uvádí Tomáš Glanc, „tyto změny odpovídají příslušným historickým obdobím a procesům, které právě probíhaly v estetických, politických a náboženských dějinách v domácím prostředí i v zahraničních souvislostech dotýkajících se tak či onak i Ruska. Bylo by naivní a přehnané tvrdit, že vazba obrazu na slovo je něčím zcela rusky specifickým, ačkoliv se někdy mluví o „literaturocentričnosti“ ruské kultury a pro takové tvrzení se najdou i pádné argumenty. Zajímavější než trvat na ruské výjimečnosti v tomto ohledu je pokusit se propojení obrazů se slovy doložit konkrétními příklady z různých období: z éry křesťanského ikonopisectví, z období ruské avantgardy i v tvorbě polooficiálně působících autorů uměleckého undergroundu 60. – 80. let 20. století. Pochopitelně nelze vynechat ani otázku, jak vypadá spojenectví či antagonismus ve vztazích mezi slovem a obrazem v kultuře současné. “

Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (2000-2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě (2005-2007). V posledních letech působil na univerzitách v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, později také ideologií slovanství a problematikou estetiky změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici Revolver Revue