Přehlídka Hudební současnost 2013 aneb Kudy, kudy, hudbo?

Od října se v Ostravě koná 39. ročník podzimní přehlídky nové vokální a instrumentální tvorby Hudební současnost 2013 s podtitulem Kudy, kudy, hudbo? Dnes večer se koná orchestrální koncert, v němž vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Stanislava Vavřínka se sólisty Igorem Ardaševem na klavír, sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou-Plachetkovou, či hercem Miloslavem Čížkem. Program je sestaven ze skladeb současných autorů z Ostravy a okolí a zazní na něm symfonická báseň Fénix známého petřvaldského hudebního šprýmaře Leona Juřici, premiéra Koncertu pro klavír a orchestr „líbivého minimalisty“ Michala Janošíka, lyrické Opožděné písně pro soprán a orchestr na haiků Jaromíra E. Brabence z pera severomoravského klasika 21. století Milana Báchorka ze Staříče, myšlenkově hluboké Protoimprese z četby Jana Patočky citově angažovaného skladatele Edvarda Schiffauera ze Štítiny a bouřlivé i průzračné Vody – symfonie o šesti větách ostravské skladatelky Markéty Dvořákové, které budou mít svou ostravskou premiéru. Koncert se koná ve čtvrtek 31. 10. v 19:00 v Domě kultury města Ostravy. Vstup je zdarma.

Další akcí bude dvojkoncert, v němž budou v duchu podtitulu Kudy, kudy, hudbo? vedle sebe postavena díla úplných počátků – skladby studentů JKGO – a vrcholná díla světové hudby 21. století – především De Profundis Fredericka Rzewského pro mluvícího pianistu v podání klavíristky a skladatelky Sáry Žalčíkové. Na koncertě bude spoluúčinkovat i rektor brněnské JAMU Ivo Medek. Dvojkoncert se koná v úterý 26. 11. v 18:30 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

Tamtéž proběhne následujícího dne – tedy ve středu 27. 11. v 11:00 seminář Sáry Žalčíkové s názvem Jak jinak hrát na klavír o nových možnostech a způsobech hry na klavír, který je otevřen zájemcům z řad široké veřejnosti. Tento seminář je poslední akcí letošní Hudební současnosti.