Přejeme vám krásné svátky a těšíme se s vámi na okrašlování Ostravy v roce 2023

Milí přátelé, moc děkujeme za vaši podporu a pomoc, bez níž by naše aktivity nemohly fungovat. Přejeme vám klidné svátky a těšíme se na společná setkávání a okrašlování našeho města v roce 2023.