Překladatel Jiří Josek zakončí festival Shakespeare Ostrava 2016

Projekt Shakespeare Ostrava 2016, jenž připomíná po celý letošní rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika, se blíží ke svému závěru. Jestliže ho na začátku otevřela přednáška profesora Hilského, symbolicky jej pak 13. prosince od 18:30 v Divadle Jiřího Myrona uzavře přednáška dalšího významného překladatele – docenta Jiřího Joska. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, která setkání pořádá spolu s Národním divadlem moravskoslezským, se aktivně zapojila do projektu Shakespeare Ostrava 2016 jak kulturními počiny, kdy divadelní skupina ELTO z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU pod vedením doktorky Markéty Bilanové inscenovalo hru Scots on the Rocks, ale především populárněnaučnými přednáškami vlastních (Mgr. Filip, doc. Pilař), ale také hostujících odborníků domácích (profesor Michal Peprník) a dokonce zahraničních (docent Pavel Drábek z University of Hull). V návaznosti na tento projekt se též Filozofická fakulta OU inspirovala shakespearovským rokem a v rámci Ostravské literární noci vystoupily s shakespearovskými tématy docentka Eliška Čabalová z katedry grafiky a kresby FU OU a doktorka Alice Olmová.

Slavnostní rozloučení s projektem proběhne 13. prosince v Divadle Jiřího Myrona od 18:30, kdy významný režisér a překladatel Williama Shakespeara, docent Jiří Josek, jakožto poslední host Filozofické fakulty Ostravské univerzity, přednese přednášku na téma Na cestě k Shakespearovi. Otázky po věrnosti a interpretaci při překladu jeho děl, v níž se bude zabývat historií překladů díla Williama Shakespeara a vlastními translatologickými přístupy k dílu tohoto nesmrtelného dramatika. V rámci slavnostního zakončení bude také promítnut krátký dokument o tomto celoročním projektu.