Příběh zapomenutého ostravského hřbitova na výstavě v Ostravském muzeu

V minulosti Ostravy hrály nezastupitelnou roli hřbitovy. Původně existovala v Ostravě jenom jedna nekropole a ta se rozprostírala okolo kostela sv. Václava. Do 19. století byly později provozovány ještě další dva hřbitovy, ale ani jeden z nich nepřečkal do 20. století. Jedním z nich byla i nekropole na „Zámčisku“, založená v roce 1585 v době morové epidemie. Později, v roce 1728, zde vystavěli kapli sv. Lukáše (vysvěcena byla až roku 1740). Podle historických dokladů bylo na hřbitově v letech 1723 až 1843 pohřbeno 7442 osob. Osudy Moravské Ostravy provázela zaniklá nekropole téměř tři sta let.  A i když se hřbitov nacházel téměř u Masarykova náměstí, na části dnešní Puchmajerově ulici, kdokoliv by marně po něm hledal jakékoli památky. Spolu s kaplí zmizel z urbanizace i paměti města. V roce 2007 byl prostor hřbitova částečně odkryt výkopem pro kanalizaci a následným archeologickým výzkumem. Jeho zpracovávání postupně vyústilo do přípravy výstavy „Příběh zapomenutého hřbitova“.

Vernisáž se koná   v úterý 15. července v 16 hodin v Ostravském muzeu. Výstavapotrvá do 7. 9. Návštěvníci se na ní budou moci seznámit nejen s okolnostmi vzniku hřbitova, výstavby kaple sv. Lukáše, případně zániku nekropole a demolice svatostánku, ale také alespoň v náznaku s lidmi, kteří zde byli pochováni. Co tedy lze na výstavě spatřit? Předně rekonstrukci hrobových situací, provedenou na základě archeologického výzkumu, dále model kaple a hřbitova nebo kresebnou rekonstrukci mužského a ženského obličeje, vytvořenou dle dochovaných lebek. Návštěvníci si budou moci prohlédnout kosterní ostatky lidí, které ovlivnili různá postižení anebo nemoci. Z anonymity kosterních ostatků vystupuje hrob ženy, která na základě antropologického a historického bádání opět dostala jméno. Na výstavě bude dále prezentováno několik předmětů, které nám po pohřbených lidech zůstaly, mimo svátostky, jež mrtvé doprovázely do hrobů, také předměty umělecké hodnoty – obrazy, notové zápisy apod.

Text: Zbyněk Moravec, autor výstavy

K výstavě vychází obsáhlá publikace shrnující historické souvislosti a výsledky výzkumu s obrazovou dokumentací.