Připomínáme osobnosti Ostravy a jejich výročí – báňský inženýr a knihkupec Emanuel Balcar

Dne 4. 6. 1850 se v Poděbradech narodil báňský inženýr Emanuel Balcar (zemřel 9. 1. 1922 v Ostravě). Na Ostravsko přišel v roce 1872 na výzvu báňského podnikatele Ignáta Vondráčka. Během své kariéry působil na řadě šachet, proslul zejména jako hlavní inženýr na Dole Šalomoun v Moravské Ostravě. Zasloužil se o jeho technický rozvoj, zlepšení organizace práce a zvýšení těžby. Zajímal se o sociální poměry zaměstnanců, o výši jejich příjmů, vedl je ke spořivosti a bojoval proti tehdy na Ostravsku rozšířenému alkoholismu. Organizační talent využíval k ovlivňování vzdělanosti dělnictva šířením knih a časopisů. Inicioval zřízení závodní knihovny na Šalomounu a provozoval vlastní knihkupectví. Úspěšný byl při získávání finančních prostředků pro české školství a zejména na stavbu českého Národního domu (dnešní Divadlo J. Myrona). Uplatnil se jako žurnalista, redigoval přílohu Opavského týdeníku Ostravan v době, kdy byl jediným českým listem na Ostravsku.

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/historicke-kalendarium-39

šalamoun