Publikace „Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy“

V květnu 2013 byla vydána česko-polská publikace s „VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY“ – „WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA JAKOŚĆ POWIETRZA W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM ŚLĄSKA I MORAW“, která se jako první uceleně zabývá hodnocením vlivu meteorologických podmínek na znečištění ovzduší v česko-polské oblasti Slezska a Moravy. Na publikaci se podíleli pracovníci ČHMÚ v Ostravě a IMGW-PIB v Katovicích a byla připravena v rámci projektu „Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu“ (www.air-silesia.eu).
Publikace je ke stažení zde:publikaceOvzduší .