Radnice Moravské Ostravy bude od září v budově České spořitelny

Úřad městského obvodu bude od poloviny září fungovat v budově bývalé České spořitelny. Radní městského obvodu na dnešní mimořádné schůzi rozhodli o uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem budovy bývalé České spořitelny. Do budovy na nám. Dr. Edvarda Beneše se na začátku září přestěhuje sídlo úřadu tohoto obvodu. „Naším cílem je znovu vnést život do této části centra města a zamezit možné devastaci objektu s ohledem na jeho omezené využití. Dalšími výhodami je dopravní dostupnost, osamostatnění se, to znamená oddělení činnosti magistrátu od činnosti našeho úřadu a tím zvýraznění rozdílu mezi městem a obvodem, zjednodušení komunikace uvnitř úřadu, větší komfort pro občany a uvolnění prostor pro potřeby magistrátu,“ vysvětlila hlavní důvody přemístění sídla úřadu místostarostka Petra Bernfeldová.

Zastupitelé městského obvodu na konci května vyjádřili souhlas s přemístěním sídla úřadu a doporučili radním jednat s novým vlastníkem budovy bývalé České spořitelny o nájmu tohoto objektu. Jednání se spol. Real Estate Ostrava, a.s. o podmínkách nájemní smlouvy byla úspěšně ukončena a po nezbytných stavebních úpravách budovy se zde v první polovině září úřad přestěhuje. Výše ročního nájemného byla vyjednána na 5,8 mil.Kč (nyní v rámci Nové radnice hradí 6,7 mil.Kč ročně). Nájemní smlouva bude uzavřena na pět let s možností prodloužení nájmu 2x o pět let. V rámci jednání se podařilo vyjednat to, že vlastník objektu zajistí na vlastní náklady úpravy budovy tak, jak je obvodem požadováno.
Zdroj: TZ MO MOaP