Radomír Seďa | Komunistický protinacistický odbojář Ladislav Ševčík – archiv bulletinu 2/2019

Dne 14. března 2019 uběhlo osmdesát let od obsazení Moravské Ostravy posádkami německého wehrmachtu. Toto smutné výročí připomněly všechny místní regionální sdělovací prostředky. Vpád okupantů byl natolik rychlý a  koordinovaný, že na území města nedošlo k  žádnému významnému projevu odporu. Ještě téhož dne začala německá tajná policie ve spolupráci s ostravskými Němci zatýkat úředníky policejního ředitelství a  vybrané funkcionáře komunistické strany. A  právě z  jejich řad vzešel první jednoznačný postoj k nové situaci. Na přelomu března a  dubna 1939 se uskutečnila v  hulváckém lesíku schůzka, během které bylo vytvořeno osmičlenné prozatímní krajské ilegální vedení. V porovnání s občanskými odbojovými organizacemi měla KSČ jistý náskok, neboť její stranická síť existovala ještě před vznikem protektorátu Čechy a Morava. Psát v současné době o komunistické protinacistické resistenci není příliš v kurzu. Současná česká historiografie jednoznačně preferuje občanský proud, zvláštní popularitě se aktuálně těší zejména parašutistické výsadky vyslané z Anglie, o kterých vyšla řada popularizačních článků a samostatných publikací. Mimo to bylo natočeno o  této problematice také několik televizních dokumentů. Je nepochybné, že minulý režim bagatelizoval a  naprosto trestuhodně odsoudil k  zapomenutí politicky nežádoucí odbojové skupiny orientované na londýnské centrum a  interpretoval české hnutí odporu období 1939–1945 především jako uvědomělý boj dělnických vrstev českého národa a levicově smýšlejících intelektuálů (Fučík) pod vedením KSČ s podporou Sovětského svazu. Na druhou stranu je správné si objektivně přiznat, že amatérští badatelé i profesionální historici až na pár výjimek význam i roli komunistických odbojářů po roce 1989 rovněž neodůvodnitelně opomíjejí. Oprostíme-li se od ideologického zabarvení a  poválečné glorifikace stranických funkcionářů a přidržíme-li se striktně dostupných historických pramenů, jak z provenience samotných úředníků gestapa, tak dalších institucí nacistické okupační správy, musíme uznat vytrvalost a  odhodlanost řady členů KSČ v boji proti okupačnímu režimu po celou dobu existence protektorátu Čechy a Morava. Dobrým příkladem výše uvedeného je nepochybně ostravský rodák Ladislav Ševčík. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf