Radomír Seďa | Významné vítkovické plynojemy – archiv bulletinu 2/2020

Mezi významnou součást výrobního programu kotlárny Vítkovických železáren v první polovině minulého století patřily nejrůznější typy zásobníkových nádrží, které svým technickým provedením a velikostí konstrukce oprávněně vzbuzovaly v odborných kruzích i u veřejnosti velký zájem. Na počátku 20. století se začal v průmyslových podnicích i v domácnostech stále více používat k ohřevu svítiplyn. Toto alternativní palivo se poměrně rychle dokázalo prosadit mezi dosavadními zdroji energie. Vyrobený a vyčištěný svítiplyn nebyl okamžitě spotřebován, proto musel být umístěn ve vhodném zásobníku – plynojemu. Ten vůbec první byl ve Vítkovicích vyroben v roce 1901 v rámci vnitropodnikové investice, neboť byl určen pro firemní plynárnu. Nacházel se za pancéřovnou provozu továrny na litou ocel. VÍTKOVICKÉ PLYNOJEMY V PRAZE V meziválečném období se ostravský podnik zúčastnil řady složitých konkurzů a jednání na jejich výrobu. Obchodní kancelář Vítkovického horního a hutního těžířstva dokázala v prosazujícím se odvětví plynárenství uzavřít řadu klíčových kontraktů. Zvláštní pozornost si zaslouží zakázky pro Pražskou obecní plynárnu. Prvním typem, které Vítkovice nabídly, a nakonec i v letech 1924–1926 v Praze postavily, byl tzv. teleskopický plynojem s vodní nádrží o celkovém objemu 75 000 m³ a průměru 63 metrů. Skládal se ze dvou nádob, kdy jedna byla dnem vzhůru ponořena v druhé nádrži. Princip spočíval v tom, že tlakem přiváděný plyn zvon zvedal, a naopak při odebírání plynu docházelo k jeho poklesu. Zvon se skládal z několika částí, jež se do sebe zasouvaly podobně jako u dalekohledu. Plynojem byl vybaven silnou vodící konstrukcí, po které se zvon pohyboval. Jako těsnící prostředek sloužila voda, která dokázala zabránit úniku plynu, případně jej dokázala absorbovat. Jak se později ukázalo, otevřel tento kontrakt ve výši více než 13 miliónů korun dveře k získání dalších zakázek v plynárenství. Nevýhodou při používání tohoto plynojemu bylo ohřívání vody v zimních měsících a výkop hlubokých základů. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS29-online-verze.pdf