Radoslav Daněk | Od okrašlovacího spolku po Čisté nebe – archiv bulletinu 2/2018

Péče o životní prostředí jako veřejný zájem se zrodila v procesu modernizace 19. století. Její vznik souvisel s formováním tzv. občanské společnosti, tedy sítě organizací a institucí, jejichž prostřednictvím svobodní občané projevují své zájmy a vůli. V době industrializace, způsobující vedle jiného rozsáhlé proměny životního prostředí, vznikla také potřeba lidí na negativní stránky těchto změn reagovat a požadovat jejich nápravu. Prvním institucionalizovaným projevem této společenské potřeby bylo v Moravské Ostravě založení Městského okrašlovacího spolku (Stadtverschönerungsverein) roku 1894. Aktivity spolku byly mnohovrstevnaté, obecně měly vést k ochraně místa a krajiny, a to jak z hlediska kulturního, památkového, tak přírodního. Spolek vedle jiného přispíval ze svých prostředků na budování odpočinkových míst nebo výsadbu stromů v ulicích a na náměstích, které sám také inicioval. Vyvíjel tlak na obecní samosprávu ve věci přijímání opatření vedoucích ke zlepšení hygieny a čistoty životního prostředí ve městě. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/07/kros21.pdf