Radovan Charvát představí v Ostravě slavné Walserovy Mikrogramy

Známý český překladatel Radovan Charvát přijede do Ostravy diskutovat o Robertu Walserovi a jeho knize Mikrogramy. Představí jeden z nejpozoruhodnějších textů německy psané literatury 20. století – miniaturním dvoumilimetrovým písmem psané krátké i delší črty výrazně poetické prózy světově proslulého švýcarského autora Roberta Walsera (1878–1956), jež byly rozluštěny až v 80. letech minulého století. Přednáška spojená s diskusí začne v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia ve středu 14. května v 18:00.

Dílo ještě v 90. letech u nás téměř neznámého Švýcara Roberta Walsera (1878–1956), považovaného za jednoho z nejvýznamnějších autorů německy psané literatury 20. století, je nyní – po několika románech a souborech krátkých próz – představováno českému čtenáři v neobvyklé formě tzv. mikrogramů, jež Walser pořizoval dvoumilimetrovým písmem tužkou a které byly zprvu považovány za nerozluštitelné. Po dešifrování všech nalezených 526 textů napsaných na různých útržcích papírů, k němuž došlo až na sklonku 20. století, vyšlo celkem šest svazků mikrogramů, z nichž je tento výběr prvním přiblížením neobvyklé formy psaní, jíž se Walser podřizoval víceméně z terapeutických důvodů. Uváděný výběr, provázený 33 faksimilemi zvlášť výrazných a působivých mikrogramů, je průřezem transkribovaných a do češtiny přeložených textů fejetonistické povahy, několika básní, nálad, postřehů a
úvah z let 1925–1933. Přeložil Radovan Charvát. Básně přeložil Jiří Pelán.

mikrogramy