Renata Skřebská | Oslava všedního dne – archiv bulletinu 4/2021

V posledních letech jsem se věnovala podrobnému terénnímu průzkumu, ve kterém se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi 20. a 50. léty minulého století. Hlavním kritériem výběru pro knihu se stal celkový výtvarný záměr reprezentovaný spoluprací architekta a sochaře, která umožnila vznik klíčových děl. Za vše je možné zmínit spolupráci Josefa Gočára a Bedřich Stefana v Hradci Králové; Otakara Novotného a Karla Dvořáka v Pardubicích a Náchodě; Otakara Novotného a Bedřicha Stefana v Benešově; Jindřicha Freiwalda a Josefa Wagnera v Nové Pace; Jaroslava Stockar-Bernkopfa a Josefa Kubíčka v Ostravě a řady dalších. Dalším kritériem výběru byla originalita a kvalita zpracování samotného tématu. Jedním z cílů publikace se tak stala snaha podnítit a podpořit občanské iniciativy a státní instituce ve snaze o ochranu a zachování architektonických plastik. V rámci výzkumného projektu bylo vyhodnoceno značné množství architektonické plastiky s tematikou práce. Tato tematika se promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů především v období dvacátých a třicátých a poté padesátých let 20. století, a podtrhla tak jejich význam. Publikace je pro přehlednost členěna na část Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce a na část, v níž je formou hesel uspořádaný Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektu a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografií. Soupis architektonické plastiky je řazen podle názvu lokalit, v případě velkých měst, jako jsou Brno, Hradec Králové, Ostrava a Praha, ještě dále dle typů objektů (banky, pojišťovny, správní budovy, provozní budovy, školy, úřady atd.). Na soupis navazuje výběrový rejstřík sochařů, který má formu hesel s biografickými daty a hlavními realizacemi. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny dobovými fotografiemi a sochařskými skicami. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf