Revitalizace a Cejchovna- mezinárodní výstava na Dole Michal

Výstava prací studentů architektury a uměleckých škol z Ostravy a Polska, která bude k vidění od 15. září 2014 na Dole Michal, je rozdělena do dvou částí. První část „Revitalizace“ se soustřeďuje na výzkumné práce, které jsou součástí grantu EU Euroregion Silesia (Revitalizace Slezského industriálního dědictví). Budoucí architekti a umělci nejen z ostravské Katedry architektury VŠB-TU, Fakulty umění a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ale rovněž z polských Gliwic, Katowic a Opole v tomto programu zkoumali lokální aspekty života u hranic a života ve slezském pohraničí. Výsledky výzkumu místní krajiny, industriálních měst a vesnic (včetně polské strany) se seriozně zamýšlejí nad budoucností tohoto regionu, který je postižen migracemi, degradací, rychlým růstem a stejně rychlým pádem a absencí stability.
Druhá část výstavy „Cejchovna“ je vybraným průřezem prezentujícím studenty v širší perspektivě. Ve vystavených pracích se objeví témata rozvoj měst i menších celků, jako je vesnice či obec, posílení jejich genia loci, hledání jejich obrazu města, mentální mapy místa nebo bydlení s ekonomickými parametry, krajina, revitalizace, brownfields, a i menší fragmenty města, jako je divadlo atd.

IMG_0555.JPG