Revitalizace Bělského lesa pokračuje

Revitalizace Bělského lesa je rozdělena do tří etap. První již byla ukončena a zahrnovala především práce bourací, kdy se odstraňovaly betonové plochy a některé stavby po vojácích. Vyžádala si náklady 2,9 milionu korun, ale z pětaosmdesáti procent byla pokryta z dotací. Nyní bude městem vypsána veřejná zakázka na druhou etapu. Ta zahrnuje výsadbu 4 tisíc stromů a tisíc keřů. Zároveň budou upraveny zelné plochy o celkové výměře zhruba 10 hektarů. Budou vybudovány chodníky a nový mobiliář. Myšlenkově by měl lesopark navazovat také na arboretum, které v sousedství provozují Ostravské městské lesy, lokalita tak bude mít i rozšířenou naučnou funkci. Z nákladů 8,69 milionu korun činí 5,6 milionu dotace.  Tato etapa má být zahájena příští rok na jaře a ukončena v létě téhož roku.
Třetí část obnovy Bělského lesa je zatím ve stadiu příprav. Město chce zažádat o prostředky ze Státního fondu životního prostředí, což musí stihnout do poloviny ledna. Z nákladů převyšujících 25 miliónů korun chce město hradit devadesát procent z dotací. Práce by mohly začít příští rok v srpnu a trvat po dobu tří měsíců. Do budoucna město plánuje revitalizovat také přilehlé rybníky. To je ale záležitost přibližně roku 2015.

 

Zdroj: http://www.msstavby.cz/aktualne-k-revitalizaci-belskeho-lesa-09-12-2013/ 

běl