Robert Kořínek | Ostravské věžové vodojemy – archiv bulletinu 2/2022

Na konci prosince vyšla nová mapa z dílny Antikvariátu a klubu Fiducia – Mapa tří živlů – těžní věže, tovární komíny a věžové vodojemy ostravsko-karvinského revíru. Prezentuje jedny z nejdominantnějších typů staveb, přičemž řada z nich nebyla dosud v komplexním a plošném měřítku zmapována, respektive na jednom místě popsána. Mapa chce široké veřejnosti pomoci se orientovat ve stavbách specifického průmyslového dědictví, popularizovat je, poodkrývat jejich hodnoty a podnítit zájem o ně jako o cenné, mnohdy i architektonicky atraktivní průmyslové dominanty oblasti a zvýšit turistický ruch v oblasti Ostravy a regionu. Badatelský tým (Michal Horáček, Robert Kořínek, Radim Kravčík a Martin Vonka) přišel v řadě případů s novými zjištěními, kterému předcházely měsíce archivního výzkumu. S těmito zajímavými stavbami vás budeme seznamovat i v bullletinu Krásná Ostrava. Začínáme věžovými vodojemy, které patřily a v mnohých parametrech a konstrukčních řešeních stále patří mezi nejzajímavější stavby svého druhu u nás. Věžové vodojemy jsou nedílnou součástí různých vodovodních systémů a dodávají vodu pro různé účely – pro obyvatelstvo, průmyslové a zemědělské areály a v minulosti také pro zajištění provozu na železnici. Obsahují jednu nebo více nádrží, jež slouží k akumulaci vody a jsou umístěny v určité výšce na nosných konstrukcích. Vodojemy ve vodovodní síti vyrovnávají rozdíly mezi rovnoměrným přítokem vody ze zdroje do spotřebiště a nerovnoměrným odběrem z něj, zajišťují potřebný tlak vody v potrubí, vytváří vodní zásobu v době, kdy se voda nečerpá nebo v případě přerušení jejích dodávek, a v některých systémech plní funkci protipožární. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf