Rodinná dílna pro Bauhaus a terénní přednáška okolím jatek a Bauhausu

Máte rádi ostravský Bauhaus? Přijďte na rodinnou dílnu a terénní přednášku 25. a 26. dubna. Rodinná dílna je určena všem, kdo mají rádi současné aktivity v ostravském Bauhausu a přáli by si, aby zůstaly zachovány. Výjimečnou událost – vyhlášení výsledků Ceny Mies van der Rohe pak oslavíme terénní přednáškou, během níž se bude hovořit o minulosti, přítomnosti i budoucnosti zmíněné lokality. 

25. 4.  v 15.00–18.00 BAUHAUS JE NAŠE SRDCE – DÍLNA PRO RODINY

Rodinný ateliér pro všechny, kdo mají rádi současné aktivity v ostravském Bauhausu.  Koná se přímo v Bauhausu. Dílnu povedou umělci Ivo Škuta a Nikol Rácová. 

25. 4. v 18.00 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO JATKA, PLATO, BAUHAUS A MIES VAN DER ROHE? ANEB CESTA Z PERIFERIE K JÁDRU MĚSTA

Terénní přednáška historiků Martina Strakoše a Romany Rosové 

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 porota evropské Ceny Miese van der Rohe za současnou architekturu rozhodne, zda přidělí uvedené prestižní ocenění konverzi ostravských jatek na galerii Plato podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes, nebo některému z dalších čtyř finalistů z různých zemí Evropy. Tuto výjimečnou událost oslavíme den po vyhlášení výsledků terénní přednáškou, během níž se bude hovořit o minulosti, přítomnosti i budoucnosti zmíněné lokality. 

Už postup do finále je pro polskou i českou architekturu a pro Ostravu historickým úspěchem. Zároveň je to šance podrobněji uvažovat o dalším vývoji místa. Nemůžeme vnímat galerii jen jako unikát. Porota soutěže sledovala mimo jiné i to, jak se bude rozvíjet celý okolní prostor, jak bude řešeno začlenění oceňované stavby do urbanismu městského centra a jak bude tato příležitost využita k přetvoření bývalé periferie v novou a architektonicky hodnotnou část jádrového území Ostravy. V současné době se vedou diskuse jak o urbanistickém napojení lokality na okolí, přemostění pro pěší z Fifejd, ale i o budoucnosti vedlejšího objektu Bauhausu či o připravované developerské zástavbě v sousedství jatek.

Historici a památkáři Martin Strakoš a Romana Rosová jako jedni z iniciátorů záchrany jatek a těch, kdo se podíleli na stavebněhistorickém průzkumu objektu, vás seznámí jak s minulostí této cenné části města, tak se současností a možnými variantami budoucího vývoje.