Romana Rosová | Mimoostravské památky přístupné linkami MHD. 3. část – Zámek v Hlučíně – archiv bulletinu 1/2018

Chcete vyjet za hranice Ostravy, poznat zajímavou památku, a přitom pohodlně cestovat městskou hromadnou dopravou? Pokračuje seriál, v němž vám představíme zajímavé mimoostravské stavby dostupné bez přestupů linkami MHD, ve většině případů přímo z centra města. Město Hlučín leží na území historického Slezska, v části, která byla po roce 1742 připojena k Prusku, jehož součástí zůstala až do roku 1920. Město bylo založeno již ve středověku, snad kolem roku 1255 (první zmínku přinášejí písemné prameny k roku 1303) a náleželo pod správu nedalekého hradu Landek. Vzniklo při zemské hranici a od počátku mělo (obdobně jako Landek) sloužit k ochraně obchodní cesty z Opavy do Těšína a také jako středisko obchodu. Zřejmě v souvislosti s husitskými válkami a také s postupným snižováním důležitosti landeckého hradu (již v roce 1517 je uváděn jako pustý) vznikl zřejmě v 1. třetině 15. století na jihozápadním okraji ohrazeného města jako součást opevnění městský hrad či tvrz. První zmínku o něm máme k roku 1439, kdy ho opavský kníže Arnošt zastavil Hynčíkovi z Vrbna. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf