Romana Rosová | Obchodní dům Textilia. Osudy po roce 2000 – archiv bulletinu 2/2014

Prvorepublikové obchodní domy ukazovaly nejnázorněji přeměnu Moravské Ostravy ve velkoměsto. Jedním z nich byl i obchodní dům Textilia, který dnes tvoří tři historické budovy s různými osudy – čp. 241, čp. 243 a čp. 284. V letech 1928–1929 byla na místě činžovního domu čp. 243 postavena novostavba obchodního domu Textilia podle plánů berlínské architektky Marie Frommerové. Slavnostně byl obchodní dům otevřen 3. března 1930. Sousední dům čp. 284 byl postaven v roce 1911 podle plánů moravskoostravského architekta Felixe Neumanna pro obchodníka Alfréda Schmelze. Neumann se zde inspiroval stavbami ve stylu neobiedermeieru, které v Moravské Ostravě navrhl Wunibald Deininger a které rozvíjely pozdně secesní architekturu prvky architektury 1. poloviny 19. století. Schmelzův dům (v němž v té době již sídlila Länderbanka) koupila v roce 1934 firma Textilia z důvodu rozšíření svých prodejních prostor a nechala ho adaptovat a propojit se stávajícím obchodním domem. 17. září 1934 byl adaptovaný obchodní dům slavnostně otevřen. Rozšířením prodejní plochy Textilie do budovy čp. 284 vznikl velký obchodní palác, který svou velikostí, ale také vysokým standardem služeb patřil k nejlepším a největším obchodním domům v republice. V letech 1957–1958 byl obchodní dům, tehdy již zvaný Ostravica, adaptován podle plánů architekta Lubomíra Šlapety. Interiér byl upraven v tzv. bruselském stylu, exteriér byl zvýrazněn figurálními a emblematickými neony, v čp. 284 byl zřízen nový vstup s velkým rohovým výkladem. Od 60. let 20. století byla součástí obchodního domu Ostravica i sousední budova bývalé Obchodní a průmyslové banky z let 1904–1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deinigerových. Přízemí zaujímaly prostory banky a obchodů, v patrech byly luxusní byty. V roce 1945 byla fasáda budovy, kombinující historizující a secesní prvky, silně poškozena a při následujících opravách již nebyly mnohé dekorativní prvky, včetně kamenného obkladu, obnoveny. Celý blok byl zpočátku určen k demolici, proto probíhaly pouze utilitární opravy. V 80. letech už ale bylo jasné, že celý komplex Textilie/Ostravice zůstane zachován. V roce 1992 byla budova někdejší Obchodní a průmyslové banky (čp. 241) zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, v roce 2008 následoval zápis domu čp. 243. Budova čp. 284 kulturní památkou prohlášena nebyla, přestože obě součásti bývalého obchodního domu Textilia – čp. 243 a 284 – byly od roku 1935 propojeny v jeden celek. Ministerstvo kultury argumentovalo tím, že tato budova je chráněna v rámci městské památkové zóny Moravská Ostrava. … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)