Romana Rosová | Stavba spořitelny v Moravské Ostravě | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

V roce 1926 se začala plánovat stavba nové budovy spořitelny, která měla zároveň navenek ukázat vliv a postavení ústavu. V dopise vedení spořitelny městu z roku 1926 se uvádí, že „s ohledem na vývoj řešení spořitelní otázky Velké Ostravy a rozmach našeho ústavu je nutno postarati se včas o vhodné místo pro novou ústřední budovu“. Když sešlo z možnosti umístit spořitelnu do nové radniční budovy, přicházela v úvahu Nádražní třída v úseku od hotelu National k třídě Čs. legií. Nakonec byla vybrána varianta úpravy Schillerova parku vedle Německého domu.
Spořitelna měla provést na vlastní náklady zahradnické a architektonické úpravy Schillerova parku, udržovat ho v dobrém stavu a také překlenout mlýnskou strouhu. Prostranství před budovou mělo být upraveno jako trávník lemovaný širokými chodníky, uprostřed byla plánována světelná fontána. Již při výstavbě se počítalo s pozdějším možným rozšířením provozu, proto bylo vybudováno i boční křídlo, do kterého byla prozatímně umístěna městská knihovna. Poskytnutím zázemí
knihovně spořitelna proklamovala „svoje všeužitečné poslání, sloužící ku vzdělání a kultuře všech vrstev obyvatelstva“. Nová spořitelna byla postavena podle návrhu architekta Karla Kotase, který byl vedením Moravskoostravské spořitelny vyzván k účasti v architektonické soutěži, obeslané renomovanými architekty. První, avantgardnější Kotasův návrh konzervativní vedení spořitelny odmítlo. Ale jeho druhý návrh „splňoval veškerá očekávání týkající se důstojného účinu“.
CELÝ ČLÁNEK SI MŮŽETE PŘEČÍST NA s. 18 ZDE http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf