Rozhovor Ladislava Kesnera v Moravskoslezském deníku, 25. 3. 2013

Rozhovor se týká vzniku městské galerie v Ostravě.

kesner v deníku