Rozpory kvůli vzniku galerie v Ostravě nekončí. Rozhodnutí se blíží. Markéta Radová, MF Dnes 11. 6. 2013

Ta částka není malá. Pro příštích tři a půl roku chce Ostrava dát až 35 milionů korun na provoz městské galerie v Gongu a později i Trojhalí. Mnozí experti vidí v projektu galerie mouchy. Vedení města jej hájí.

Pro lidi z kulturní branže, ale i běžné Ostravany, které baví moderní umění, by to měla být jednoznačně dobrá zpráva.

V Ostravě od října začne fungovat nová městská galerie, která by -pohledem tvůrců, zástupců a spolupracovníků sdružení Trojhalí Karolina (TK) – měla nabízet výstavy takřka evropského formátu

Rodící se instituce, na jejíž nutnost už roky poukazují hlavně ostravští výtvarníci či třeba někteří galeristé, ale čelí ostré kritice iniciované právě lidmi z ostravských kulturních kruhů spjatými třeba se sdružením Kunsthalle. To o názor na rodící se instituci požádalo i uznávané experty odjinud.
Rozhodnou zastupitelé

Jak oni vidí vznikající galerii? Mají dost výhrad. Třeba navržený plán výstav v nové instituci je podle nich – s ohledem na její na české poměry nebývale vysoký rozpočet – kvalitativně nevyhovující. A tím výtky nekončí.

Napětí se stupňuje analogicky s tím, jak se blíží rozhodování městských zastupitelů. Ti 26. června projednají udělení dotace pro sdružení Trojhalí Karolina, které na tříapůlletý provoz městské galerie žádá 35 milionů korun. Zástupci Ostravy přitom za projektem stojí, z jejich pohledu bude dostatečně kvalitní a jeho financování transparentní.

Jaké hlavní výtky kulturníci adresují městské galerii, k jejímuž provozování zástupci Ostravy doporučili Trojhalí Karolina, jehož členy je kromě města i kraj a sdružení Dolní oblast Vítkovic?

Nestandardní by podle nich mohl být například fakt, že zastupitelé nejprve v červnu rozhodnou o tom, zda TK dostane dotaci na provoz galerie, a teprve v červenci proběhne veřejná soutěž na pronájem prostor nové instituce v Gongu.

„Může to budit dojem, že je předem domluveno, kdo soutěž vyhraje,“ poznamenal například i jeden z ostravských zastupitelů Petr Kausta, který je právník. Zástupci města ale míní, že zvolený postup je standardní. „Je naprosto logické a v souladu s právními předpisy, že sdružení Dolní oblast Vítkovice vypisuje veřejnou obchodní soutěž, do které má město možnost se prostřednictvím Trojhalí Karolina přihlásit,“ reagovala mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská.

Kritikům vadí i fakt, že tvůrci projektu v žádosti o dotaci od města uvedli vyšší částky třeba za elektřinu a plyn v Gongu, než jaké jsou deklarovány v podnájemní smlouvě připravené pro vítěze veřejné soutěže o pronájem prostor v hale. Zatímco v žádosti o dotaci TK uvedlo jako měsíční sumu za elektřinu asi 47 tisíc korun, v podnájemní smlouvě je to zhruba 18 tisíc.
do PC
pro iPad

„Částky v žádosti o dotaci jsou předpokládané. Ve finále městu vyúčtujeme sumy, které budou vysoutěženy a mohou být nižší,“ vysvětlil výkonný ředitel TK Petr Šnejdar.
Je vznik galerie uspěchaný?

Galerie si vyžádá i změny v čele sdružení TK. Předsedou jeho představenstva zatím stále je Petr Koudela, který figuruje i ve vedení sdružení Dolní oblast Vítkovic (DOV) provozujícího Gong. A pokud by DOV pronajímala prostory v Gongu prostřednictvím soutěže, v níž bude i Trojhalí Karolina, nastal by u Petra Koudely střet zájmů.

„Ano, cítím, že by to mohl být problém. Už jsem navrhl předsednictvu, že se chci vzdát funkce předsedy představenstva v Trojhalí Karolina,“ řekl Petr Koudela.

Dosavadní absence šéfa nové galerie, ne zcela jasný způsob vztahů mezi veřejnými a soukromými institucemi sdruženými v Trojhalí Karolina. To jsou některé z dalších výtek, jež kritici směřují projektu a které město odmítá. Třeba k dosud chybějícímu šéfovi instituce Andrea Vojkovská říká: „Jméno vzejde z výběrového řízení, až bude mít Trojhalí platně uzavřenou jak podnájemní, tak dotační smlouvu.“

Teprve pak bude podle ní nový šéf v koordinaci s uměleckou radou předkládat výstavní plán galerie. Nynější plán vytvořený odborníkem na galerijní činnost Ladislavem Kesnerem se některým dalším expertům nelíbí. Ptají se, zda vznik galerie není uspěchaný. Dle lidí z Trojhalí Karolina tomu tak není. Je podle nich lepší galerii vytvořit teď, než o ní dalších dvacet let jen mluvit.

Kritika nové galerie

Nekvalitní plán výstav, nejasné vztahy mezi členy sdružení, jež by galerii mohlo provozovat. To jsou některé z výtek, jež k rodící se instituci vznesli experti, jako bývalý šéf Domu umění města Brna Rostislav Koryčánek či třeba kurátor Domu umění v Českých Budějovicích Michal Škoda.
Galerie by provoz měla 15. října zahájit expozicí děl Davida Michalka, amerického umělce s česko-polskými kořeny. V plánu jsou i regionální výstavy, jejichž kombinaci s expozicemi světových tvůrců vidí kritici jako nevhodnou pro instituci typu špičkové městské galerie.
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/rozpory-kvuli-vzniku-nove-galerie-v-ostrave-neutichaji-p2k-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130611_1939360_ostrava-zpravy_jog