Šárka Cimalová | Fenomén hald Ostravy a otázka jejich rekultivace z pohledu botaniky – archiv bulletinu 3/2018

Ostrava a  haldy patří k  sobě jako připomínka dědictví industriální minulosti spojené s  rozvojem města. Také z tohoto důvodu stále rezonují společností. Ne nadarmo je nejslavnějším ostravským „kopcem“ halda Ema, která se stala jejím kultovním místem. Rekultivovat či ponechat haldy samovolným procesům je otázka, která oslovuje mnoho lidí z různých oborů. Rekultivace těžbou pozměněných stanovišť je obvykle řízenou stavbou (nejprve technickou, kdy vznikne uměle vymodelovaná nová část krajiny, a  následně biologickou, která zahrnuje oživení území, včetně kultivace navezené ornice a  osázení ploch zvolenou dřevinnou skladbou). Problém spočívá v tom, že rekultivace je v podstatě stavba od začátku až do konce. Nebere mnohdy v potaz původnost druhové skladby výsadeb a cenově vyjde mnohem dráž než prosté využití přírodních procesů, které ozelenění rovněž zajistí, ale postupným vývojem zároveň umožní přirozený vznik nových a ojedinělých biotopů. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf