Sborník Ostrava 27 bude pokřtěn 16. října

Tradičně v říjnu představuje Archiv města Ostravy nové číslo sborníku OSTRAVA s podtitulem příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šestnáct příspěvků ve svazku  27 seznamuje s novými poznatky k historii města např. o ulicích středověké Ostravy, se zajímavým příběhem měšťanky Barbory Máchové a jejích ztracených perel při povodni v roce 1813, s deníkovými záznamy Libuše Střelcové z Hrušova z let 1938–1942, s pohnutým osudem profesora Vysoké školy báňské Aloise Emila Dobnera, se životem a činností významné lékařky Emilie Lukášové, zakladatelky Ústavu pro matky a kojence v Ostravě-Zábřehu nebo také s aktuálními výsledky výzkumu zaměřeného na vztah ostravských žáků a učitelů k historii. Více na adrese:http://amo.ostrava.cz/cs/publikace/ostrava-27

Prezentace nového čísla a rovněž ohlédnutí se již za 50 léty vydávání sborníku proběhne ve středu 16. října 2013 v 17 hodin v Knihovně města Ostravy.

 

image