Sdružení Trojhalí Karolina: umělecká rada městské galerie a detailní projekt budou do jara

Zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina představilo další kroky, které povedou ke vzniku ostravské městské galerie. V nejbližší době sdružení a zástupci Dolní oblasti Vítkovice, která je vedle statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje, třetím významným členem Trojhalí, rozpracují koncept galerie a za účasti odborníků dokončí její detailní projekt.

„Zastupitelé Ostravy schvalovali koncept, který je základním libretem pro rozpracování projektu. Nyní teprve přichází na řadu projekt za účasti odborníků, které jsme nemohli přizvat ke spolupráci, pokud nebylo jasné, jestli město náš koncept přijme,“ uvedl Petr Šnejdar, ředitel sdružení Trojhalí Karolina.

Projekt městské galerie mají společně vytvořit odborníci na muzejní a galerijní činnost, ekonomické a produkční aktivity i umělci. Trojhalí Karolina je připraveno učinit veškeré kroky potřebné pro co nejrychlejší a zároveň co nejefektivnější začátek provozu městské galerie. Projekt proto hodlá dokončit do dubna 2013.

V té době by mělo být také jasno o obsazení umělecké rady galerie, která bude mít v gesci uměleckou stránku jejího provozu. V praxi to znamená, že bude sestavovat plán výstav a bude určovat jejich kurátory. „Naší ambicí je, aby uměleckou radu tvořily skutečné kapacity v oborech výtvarného umění, architektury, vzdělávání a propagace umění, které se budou rekrutovat nejen z České republiky, ale také z Německa, Polska a Slovenska,“ líčí Jan Světlík, šéf strojírenských Vítkovic a zároveň člen správní rady sdružení Trojhalí Karolina. Městská galerie v pojetí Trojhalí Karolina se bude zaměřovat na současné umění a její ambicí je ukazovat obyvatelům Ostravy nejkvalitnější evropské umění a zároveň otevírat ostravským umělcům dveře do světa díky spolupráci s významnými kurátory.

„Chceme vytvořit galerijní instituci evropského významu, spolupracující s co největším počtem jiných významných kulturních institucí a subjektů. Máme k tomu 2 500 čtverečních metrů prostoru, z toho 1 200 čtverečních metrů čistě výstavních, navíc sdílené zázemí Dolní oblasti Vítkovice. Například Dům umění má zhruba 750 metrů čtverečních výstavní plochy,“ upozornil P. Šnejdar.

Trojhalí Karolina v tuto chvíli spolupracuje s řadou umělců i galeristů. Ti budou nyní spolupracovat na dopracování zmíněného konceptu městské galerie do podoby projektu, který bude znovu předložen k projednání zastupitelstvu Ostravy. Základní představy a vize Trojhalí Karolina budou dále rozpracovávány ve spolupráci s městem Ostrava a za splnění všech zákonných podmínek a pravidel, které si stanoví samotné město. „Trojhalí Karolina je organizací se silným zázemím, které takto důležitou činnost pro město a jeho občany zajistí ve vysoké kvalitě,“ zdůraznil P. Šnejdar. Výsledný projekt městské galerie znovu posoudí ostravské zastupitelstvo na jaře 2013.

 

tisková zpráva (sdružení Trojhalí Karolina); publikováno: http://ostravablog.cz/kultura/ostatni/sdruzeni-trojhali-karolina-umelecka-rada-mestske-galerie-a-detailni-projekt-budou-do-jara/