Simona Janíková a Tomáš Majliš | Lípa Na Podborčí Stromem hrdinou – archiv bulletinu 2/2021

Spolek Pestré vrstvy spolu s městským obvodem Slezská Ostrava, Ostravským muzeem a spolkem Fiducia přihlásil zapomenutý, avšak stále památný strom – lípu na Podborčí – jako kandidáta na Strom roku do soutěže, již každý rok vypisuje Nadace Partnerství. Ze 77 kandidátů mezi 12 finalistů lípa nepostoupila, její pohnutý příběh ale porotu zaujal a obdržela titul „Strom hrdina“. Slavnostní předání titulu se uskutečnilo 8. 6.2021 přímo ulípy za účasti zástupců zmíněných institucí, Nadace Partnerství a dalších hostů. Spolek Pestré vrstvy se snaží kandidaturou upozornit na neuspokojivý stav tohoto památného místa a věří, že se na postupně chřadnoucí, ale stále nádherný strom podaří i díky ocenění více upozornit a že medializace může lípě pomoct. V následujících týdnech by měla proběhnout jednání o dalším osudu lípy jak s odborem životního prostředí magistrátu města Ostravy, tak s majitelem pozemku, firmou Liberty, která před ceremoniálem celou oblast z vlastní iniciativy uklidila, za což jí velmi děkujeme. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS33-online-verze.pdf