Slavnostní odhalení opravených soch Jogín a Sluneční brána – archiv bulletinu 4/2018

Po celé léto opravovali sochaři Jan Šnéberger a Martin Kubica další dvě sochy z mezinárodních sympozií prostorových forem, a to Jogína sochaře Karla Nepraše a Sluneční bránu Barnyho von Sartory. Na slavnostním odhalení soch 2. října 2018 jsme si spolu se sochařem a spoluautorem opravy Janem Šnébergerem a literárním historikem Pavlem Hruškou řekli mnohé nejen k opravě, ale i k sochám samotným. Opravu soch jsme realizovali díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, sochy jsme proto pokřtili spolu ze zástupkyní města, náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou. Sad Milady Horákové je jedním ze zásadních veřejných prostranství ve městě. V sadu se nachází řada cenných soch, které ale byly většinou poškozené, posprejované, neodborně natřené a podobně. Od roku 2016 se výrazně zaměřujeme na propagaci těchto soch jak formou databáze soch, tak formou vycházek či naučných cedulí. V roce 2016 jsme veřejnost zapojili do čištění dvou soch v sadu Horákové, v roce 2017 pak do opravy čtyř. V letošním roce jsme opravili další dvě sochy. Opravy realizujeme díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, sochy pro nás opravují restaurátoři a sochaři Tomáš Skalík, Jan Šnéberger a Martin Kubica. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf