Slavnostní odhalení sochy Jana Šnébergera věnované Augustinu Handzelovi a křest bulletinu Krásná Ostrava

Srdečně vás zveme na  SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY JANA ŠNÉBERGERA VĚNOVANÉ AUGUSTINU HANDZELOVI A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA V PÁTEK 21. 6. V 18.00. 
Sraz u kostela svatého Josefa u spodního vchodu slezskoostravského hřbitova. 

Křest uměleckého díla sochaře Jana Šnébergera, které vzešlo z veřejné soutěže. Dílo se bude nacházet na hrobě známého ostravského sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově. Zpustlý hrob adoptoval v březnu 2018 spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, v roce 2018 jej provizorně opravil a vypsal veřejnou soutěž na sochu. Nyní bude hrob osazen vítězným uměleckým dílem, jehož vznik byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy z programu Fajnový prostor.

Úvodní slovo pronesou: 
náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy Kateřina Šebestová
vedoucí oddělení hřbitovní správy Nataša Lukášová
popularizátor ostravských soch a člen odborné poroty soutěže na sochu Jakub Ivánek
autor díla, sochař Jan Šnéberger
editorka bulletinu Krásná Ostrava Monika Horsáková