Slavný starosta Ostravy Jan Prokeš se narodil před 140 lety

Dne 28. 5. 1873 se v Černotíně (okres Přerov) narodil sociálně demokratický politik, žurnalista a starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš. Dnes je považován za jednu z nejvýraznějších osobností, která kdy stála v čele města Ostravy. Do Ostravy přišel roku 1894, poté pracoval v redakci hornického listu Na zdar a v sociálně demokratickém Duchu času. Jako novinář bojoval proti klerikalismu, germanizaci školství, alkoholismu nebo za volební reformu.

V letech 1906 a 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, v letech 1907 a 1911 poslancem říšské rady. Na konci 1. světové války patřil ke stoupencům vzniku samostatného státu. Ihned po jeho vytvoření se dostal do čela okresního národního výboru v Moravské Ostravě, od prosince 1918 byl předsedou správní komise v Moravské Ostravě. Zasloužil se o vytvoření tzv. Velké Ostravy v roce 1924, v jejím čele stanul nejprve jako vládní komisař, od března 1925 jako starosta. V komunální politice inicioval velkorysou bytovou, občanskou a technickou výstavbu. Všestranně podporoval výstavbu školských, zdravotnických zařízení a kulturních institucí.

Jan Prokeš prosadil získání budovy pro Moravskoslezské národní divadlo, právě on byl největším zastáncem výstavby Domu umění. Za jeho působení získala městská knihovna své sídlo v křídle paláce nové městské spořitelny. Přičinil se o sepsání historie Moravské Ostravy. Za jeho starostování se začala stavět Nová radnice. Projekt byl ovšem kritizován jako megalomanský, svou velikostí by prý stačil pro národní shromáždění i senát dohromady.  Nová radnice je dodnes největší radniční budovou v České republice, Ostravany  je nyní považována za jednu z nejdůležitějších dominant Ostravy.

Jan Prokeš byl obratným politikem, dokázal prosazovat také zájmy německé, židovské a polské menšiny. Komunisté mu vyčítali malou revolučnost. Aktivní práce pro město se vzdal teprve krátce před svou smrtí, která ho dostihla 11.12. 1935. V roce 2008 mu byla ve foyer budovy Nové radnice odhalena pamětní deska. Na jeho počest bylo také  pojmenováno náměstí před Novou radnicí.

Zdroje: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/historicke-kalendarium-1/archiv-historickeho-kalendaria/historicke-kalendarium-38

http://www.ostrava2015.cz/web/structure/jan-prokes-nejlepsi-ostravsky-starosta-71.html

prokes