Slovenský umělec Erik Šille v Industrial Gallery

Oceňovaný slovenský umělec Erik Šille bude po dvou letech opět vystavovat v Industril Gallery v Ostravě.  Galerie bude od 20. května, kdy se koná vernisáž, prezentovat jeho nejnovější díla, které vytvořil nejen na rezidenčním pobytu v Japonsku. Vliv japonské kultury a jeho oblíbeného komixu, zasazeného do středoevropského kontextu, dal podnět k nové vlně jeho tvorby. Šille bude prezentovat plošnou malbu ovlivněnou digitálními médii. www.eriksille.com

Erik Šille (*1978 v Rožňave) ukončil studium na VŠVU v Bratislavě v roku 2006 v ateliéru současné malby prof. Ivana Csudaia, kde následně do roku 2010 působil jako odborný asistent. Mimo malby se věnuje grafice a objektům. Je nositelem Ceny Igora Kalného za rok 2006, vícenásobným finalistou a vítězem VÚB Malby za rok 2009, laureátem Ceny Tatra Banky Mladý Tvorca za rok 2010. Participoval na mnoha významných přehlídkách současného umění, v Čechách se představil například na výstavách Formáty Transformacie (2009), Selection 11.1 (2009) nebo na výstavě ObraSKov (2011). Jeho díla jsou součástí sbírek Slovenské národní galerie, EP Collection Brussel, Wannieck Gallery Brno, Marek Collection a j.

image