Socha před ostravským magistrátem šokuje umělce. Zdroj: Česká televize Ostrava, 10. 12. 2013

Ostrava má novou sochu, která vzbudila nevídané reakce. Pocta hornictví umístěná před ostravskou Novou radnicí šokovala odbornou uměleckou veřejnost. Kůň, jehož tělo tvoří důlní vozík na kolejích, zvítězil na sochařském sympóziu, který pořádá Soukromá střední umělecká škola AVE ART. Kovová plastika není vysoká ani dva metry, přesto vzbudila velký rozruch. Odborníci se o ní shodně vyjadřují jako o uměleckém smogu. „Ten kůň působí strašlivě z hlediska formy. Je to nějaká pseudokovářská práce, která vlastně neodpovídá prostoru. Z hlediska uměleckého výkonu je to prostě amatérský standard, který by neobstál ani v jiném kontextu,“ uvádí ředitel Městské galerie Ostrava Marek Pokorný. „Vítěznou práci vytvořila skupina z milostovické kovárny, kterou vede Ondřej Géla. Už třikrát zvítězil ve světové umělecké soutěži kovářů v kategorii volná plastika. Je to světová třída,“ oponuje ředitel Soukromé střední umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop.
Plastiku si obvod Moravská Ostrava zapůjčil bezplatně, zatím na pět měsíců. „My jsme chtěli, aby se veřejnost s touto vítěznou plastikou seznámila. Jedná se o dobu určitou, bude tady zhruba půl roku, proto ani nebyla vyhlášena soutěž,“ informuje tisková mluvčí obvodu Moravská Ostrava Jana Pondělíčková. „Ve spojených státech, když nadace přijímá nějaké dílo jako dar, tak se sejde komise, která rozhodne, jestli je to dílo vůbec hodné přijetí, aby nesnížili svoji prestiž,“ vysvětluje galerista Milan Weber.

V Ostravě stačil jen podpis hlavního architekta města. „Já nenesu zodpovědnost za město. Já jsem přišel s návrhem, pan architekt řekl, že to akceptuje, mně se ta socha líbí. To je tak všechno, město to nestojí ani korunu. V čem je problém?“ ptá se ředitel Soukromé střední umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop.

Další dvě díla, oceněná na sochařském sympóziu, jsou umístěná na soukromém pozemku u obchodního centra, kde budou dva roky. Kůň by měl z kruhový objezd opustit v létě. Na jeho místo nechce město instalovat žádnou sochu natrvalo. S podobnými, časově omezenými akcemi, chce ale i do budoucna pokračovat.

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/254146-socha-pred-ostravskym-magistratem-sokuje-umelce/