Sochařka Šárka Mikesková, která pro okrašlovací spolek vytvořila několik pamětních desek, vystavuje v ostravském Platu

V ostravské galerii PLATO bude ve středu 27. dubna od 18:00 zahájena výstava sochařky Šárky Mikeskové s názvem Aleluja. Výběr prací z posledních let představuje Šárku Mikeskovou jako autorku stejnoměrně zaujatou klasickým sochařským přístupem i jeho konceptuálními předpoklady či důsledky. Schopnost mimořádně pregnantní reakce na daný kontext a smysl pro nadsázku, vtip a měřítko jako významovou složku z ní dělají jednu z nejzajímavějších postav současného českého umění. Výstava Aleluja je obohaceným „remakem“ projektu Šárky Mikeskové v Národní galerii Perla (sídlící ve Vranném nad Vltavou), který vloni společně připravili nakladatelství Divus a PLATO.

Šárka Mikesková (*1977) studovala pod vedením Mariuse Kotrby v ateliéru sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity. Patří k profilovým osobnostem současné ostravské umělecké scény – účastnila se mimo jiné skupinové výstavy českých umělkyň Useless, festivalu Kukačka a mezinárodního projektu Privátní nacionalismus (společně s Lenkou Klodovou, Jiřím Surůvkou, Martinem Zetem a dalšími). Od roku 2014 spolupracuje s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, pro který vytvořila několik pamětních desek. V roce 2014 vystavovala také na VII. novém zlínském salónu.

Plato-Sarka-Mikeskova-Aleluja