Soutěž na pamětní desku k ostravskému monstrprocesu Buchal a spol.

Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě vypisuje veřejnou soutěž na pamětní desku, která bude věnována obětem ostravského monstrprocesu Buchal a spol.

Toto soudní divadlo, které bylo největším politickým procesem na Ostravsku, navazovalo na politický proces s Miladou Horákovou a komunističtí propagandisté jím chtěli veřejnost přesvědčit o tom, jak důmyslně bylo pražskými „protistátními živly“ (údajně připravujícími převrat či novou válku) ohroženo „ocelové srdce republiky“. Zřetelným záměrem bylo především ochromit oponenty režimu a zastrašit svobodně smýšlející občany. Ve čtyřech ostravských návazných procesech tak bylo nakonec souzeno 90 lidí a zcela nespravedlivě zde padly čtyři tresty smrti, další vysoké tresty doživotí a mnohaletých těžkých žalářů.
Deska bude umístěna na zeď Čapkovy sokolovny, kde proces probíhal.

Na realizaci desky vypisujeme soutěž ve výši 20 000,- Kč (na vše včetně zhotovení a osazení). Náklady budeme krýt z vlastních zdrojů, respektive z daru Marka a Jana Przybylových, členů okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Soutěžní návrhy lze odevzdat do 21. června 2020. Do konce června pak bude zveřejněn výsledek soutěže, návrhy posoudí odborná porota ve složení: Ilona Rozehnalová – předsedkyně spolku Fiducia, Karolina Skorková – ředitelka festivalu Meat desing, Jakub Ivánek – popularizátor ostravských soch, Jaroslav Koléšek – sochař, Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy Ostrava, příspěvkové organizace, Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato, Ondřej Rybníček – zástupce TJ Sokol Moravská Ostrava 1, Petr Šimíček – historik a pedagog, Ondřej Turoň – architekt.


Slavnostní odhalení vítězného návrhu by se mělo odehrát 21. září 2020. Samotné odhalení bude zakomponováno do dvoudenního cyklu akcí připomínajících nejen tuto smutnou událost, ale také perzekuci sokolů za nacistické i komunistické totality a zneužití sokolovny k takto hanebnému činu.

Veškeré informace k soutěži najdete zde >>>