Soutěž Studentský design poprvé v Ostravě!

Pořadatelstvím soutěže Studentský design pro rok 2015 byla Asociací středních
a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory pověřena
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. 
Vůbec poprvé za více než dvacet let existence prestižní soutěžní přehlídky
»Studentský design« určené pro mladé designéry se tato akce, kterou tradičně
podporuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky  koná v Ostravě.

Prezentace soutěžních prací proběhne v lokalitě charakteristické pro dějiny
a kulturu Ostravska. Místem konání soutěžní výstavy se proto stala Národní
kulturní památka Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Zde,
v prostorách
řetízkové šatny, bude výstava veřejnosti přístupná od 16. do 26. 3. 2015, 
od pondělí do pátku vždy 9.00—16.00 hodin. Slavnostní dernisáže, která se bude konat 25. 3. 2015 v 17.00 hodin v prostorách NKP Důl Michal, se účastní zástupci všech zúčastněných škol
a další pozvaní hosté.  
Prostory Národní kulturní památky Dolu Michal byly pořadatelskou Střední
uměleckou školou, Ostrava vybrány záměrně. Jde o signifikantní doklad
historie a kultury regionu, k jehož oživování je třeba aktivně přistupovat.
Propojením se současným produktovým, průmyslovým, grafickým, oděvním 
i komunikačním designem, mohou vznikat nová spojení a souvislosti obohacující
a zkvalitňující možnosti vnímání estetiky předmětů našeho běžného života. 

Studentský design se jako jediná přehlídka svého druhu zaměřuje na práce
žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Přehlídky a soutěže se v letošním roce účastní
více než 30 škol z České republiky a jako hosté uměleckoprůmyslové školy 
z Bratislavy a Košic. Vybráno bylo více než 150 soutěžních prací. Na závěr
přehlídky z nich odborná komise vybere nejlepší, určí laureáty, udělí hlavní cenu
přehlídky na slavnostní dernisáži dne 25. 3. 2015. Vítězné práce pak budou
prezentovány v rámci Designbloku — největší přehlídky současného designu,
která se koná každý rok v říjnu v Praze.

Cílem této putovní soutěžní přehlídky s více než dvacetiletou tradicí, která je
svého druhu jediná v rámci celé České republiky, je mapovat designérské práce
žáků středního a vyššího uměleckého školství, umožňovat každoroční porovnání
těchto výsledků a posouzení jejich tvůrčího a inovativního úsilí v oblasti
produktového designu, ale i preciznosti uměleckého řemesla s nezbytným
podílem rukodělné práce, a usnadnit vstup nejnadanějších žáků a studentů 
do praktického života.

»Právo pořádat tuto soutěžní výstavu vnímáme jako čest a zároveň i jako
závazek. Jsme ale rádi, že za 25 let existence naší školy se nám podařilo získat
důvěru Asociace uměleckých škol do té míry, že nám svěřila pořadatelství této
prestižní akce«, řekl ředitel školy Mgr. Miroslav Kuś.