Speciální akce v Domě umění jako pocta umělci Stanislavu Kolíbalovi v den jeho devadesátých narozenin

V pátek 11. prosince oslaví své devadesáté narozeniny přední český výtvarník a sochař Stanislav Kolíbal. Galerie výtvarného umění v Ostravě v tento den složí umělci poklonu volným vstupem do výstavní budovy, tedy do Domu umění (Jurečkova 9), na jeho expozici s názvem Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015 i na výstavu Eduarda Ovčáčka pojmenovanou Modrá série. Devadesátý návštěvník galerie navíc získá doprovodnou publikaci k výstavě s názvem Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015 zdarma. Publikace vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

„Rád bych panu profesorovi popřál především pevné zdraví a mnoho dalších umělecky aktivních let,“ říká Jiří Jůza, ředitel GVUO, a pokračuje „Velmi mě těší, že právě naši galerii Stanislav Kolíbal poctil výstavou v době, kdy oslaví tak významné životní jubileum. Zpřístupnění jeho výstavy široké veřejnosti a katalog jako dar pro devadesátého návštěvníka výstavy vnímám jen jako malý projev toho, jak moc si jeho umění vážím.“

Rozsáhlá expozice v přízemí i v 1. patře Domu umění představuje 68 kreseb, 40 reliéfů a na 60 soch, objektů a instalací od roku 1954 až do současnosti. Kolíbalova práce, včetně realizací v architektuře, je dále připomenuta na více jak šedesáti fotografiích, které dokreslují rozsah a charakter umělcovy práce. Expozice, připravená autorem na míru ostravského Domu umění, přináší jak klíčová umělcova díla Stůl, Křídla, Labil či Pád, která prošla řadou mezinárodních výstav, tak díla méně známá či málo vystavovaná. Překvapením pro milovníky Kolíbalova díla mohou být drobné plastiky z 50. let. Je také potěšitelné, že se na výstavu dostal Papírový pomník z roku 1967. Toto dílo zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech a trvalo téměř dva roky, než se podařilo tuto sochu na výstavu zajistit. Nejnovějšími pracemi je pak série reliéfů, nazvaná Černobílé nápovědi, které vznikly v loňském roce. Každá Kolíbalova výstava, pečlivě komponovaná a promýšlená umělcem do posledního detailu, se stává mimořádnou a originální událostí. Exponáty výstavy pocházejí z podstatné části z majetku umělce, výběr prací je pak pečlivě doplněn o několik zápůjček z českých veřejných a soukromých sbírek.

„Autorova tvorba má svůj základ ve vrstevnatém kresebném myšlení a citové inteligenci, kde geometrické formy rozehrávají sémantickou a významovou hru. Jejím smyslem nejsou formální řešení, ale vyjádření podstaty lidské existence. Kolíbal tak používá geometrii a abstrakci pro vytvoření paralely k naší realitě. Soustředí se na základní formální řeč, používá bílou nebo černou barvu reliéfů a prostorových objektů, aby vyjádřil svůj názor, že co nejprostší cesta je v umění ta nejlepší a rovněž přesvědčení, že úlohou umělce má být schopnost postihnout a vyjádřit bytí, to zvláštní spojení dokonalosti s naší nedokonalostí,“ uzavírá kurátor výstavy.

image