Špičkový český amerikanista Josef Jařab bude v Ostravě diskutovat o Gertrudě Steinové

Moderovaná diskuse s významným českým amerikanistou a překladatelem Josefem Jařabem o slavné americké spisovatelce, mecenášce a sběratelce moderního umění Gertrudě Steinové se koná v rámci festivalu NODO / Dny nové opery Ostrava 2014 v úterý 5.6. v Antikvariátu a klubu Fiducia. Večer moderuje Libor Magdoň.

Gertrude Steinová (1874–1946) proslula jako spisovatelka a provozovatelka slavné pařížské galerie a uměleckého salonu na 27 Rue de Fleurus, jehož pravidelnými návštěvníky byli mimo jiné Pablo Picasso, Paul Cézanne, Henri Matisse, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald a další významní umělci 20. století. Své dílo otevřeně charakterizovala jako popření toho, co nazvala „patriarchální poezií“, tj. poezií uspořádanou, hierarchickou a založenou na určitých přísných pravidlech.

Literární vědec, amerikanista, překladatel z angličtiny Josef Jařab (1937) se zabývá dějinami americké literatury, zvláštní pozornost věnuje černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Publikoval vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knižně, velkou pozornost věnoval rovněž popularizaci svého oboru, činnosti recenzentské a ediční – stál za slavnými antologiemi Masky a tváře černé Ameriky a Dítě na skleníku.

Debata je součástí doprovodného programu festivalu NODO / Dny nové opery Ostrava 2014 (25.–28. 6. 2014). V rámci festivalu bude uvedena opera Mistrovská díla (Téměř přednáška) Petra Kotíka, jejíž libreto je vytvořeno podle textu Getrudy Steinové Co jsou mistrovská díla a proč je jich tak málo.

Podrobný program festivalu najdete na www.newmusicostrava.cz/nodo.

Diskusi pořádá Ostravské centrum nové hudby a Antikvariát a klub Fiducia.

20140530-071516-26116065.jpg