Spolek Čisté nebe pořádá diskusi o Smart Cities a ovzduší

Ostravský spolek Čisté nebe, které se věnuje osvětě a diskusi na téma ostravské ovzduší, pořádá v úterý 9. února od 18:00 přednášku a diskusi o fenoménu Smart Cities a jeho spojení s ovzduším a životním prostředím obecně. Akce se koná v rámci výstavy Tváří v tvář klimatu, která je k zhlédnutí v klubu Cooltour a je pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím Švédska. Po přednášce hostů bude následovat moderovaná diskuze. Hosty jsou:
1. Vojtěch Lekeš (téma Smart Cities)
Architekt specializující se na urbanismus a trvale udržitelný rozvoj. Zaměřuje se zejména na projektování ekologických měst a jejich uvedení do praxe. Vystudoval architekturu na univerzitě v Göteborgu, poté dalších téměř pět let žil ve Stockholmu, kde působil v jedné z největších architektonických firem ve Švédsku. Zkušenosti, které během praxe získal, se nyní snaží uplatnit i v České republice.
www.vojtech-lekes.com
2. Jan Nezhyba (téma ovzduší)
Bývalý člen sdružení Arnika. Pracuje jako poradce neziskových organizací se zaměřením na kontaminace životního prostředí, zabývá se zejména ovzduším a odpady. V MSK se zabýval spalovnou KIC, v ČR sestavoval žebříčky největších znečišťovatelů.

Do diskuze dále přijali pozvání:
Mgr. Kateřina Šebestová
Náměstkyně primátora statutárního města Ostravy a vedoucí odboru životního prostředí.
Milan Chromík, MSc.
Člen expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

smart cities a ovzduší