Stanislav Vopasek – zachránce průmyslových památek. Zdroj: MS Deník, 3.8.2013

Jméno Stanislava Vopaska je spjato se záchranou významných industriálních památek Ostravska. Jeho význam široce přesahuje hranici České republiky.

Stál u zrodu Hornického muzea v Petřkovicích, spoluzakládal Nadaci Landek, jejímž účelem je získávat peníze na záchranu průmyslových památek a na udržování starých hornických tradic.

Doly jako osud

Stanislav Vopasek se narodil 7. května 1935 v Kostelní Lhotě u Nymburku. Začal se učit horníkem, poté studoval na Střední průmyslové škole horní v Kladně. Po maturitě nastoupil na Hornickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a po jejím absolvování působil jako technik v Dole Eduard Urx v Petřkovicích, prošel různými funkcemi na povrchu i v podzemí a stal se pak vedoucím investičního odboru Dolu Vítězný únor (dnes má název Odra). V této profesi se velmi podrobně seznámil s historií různých starých důlních objektů a jako první začal poukazovat u některých z nich, že jde o významné stavební památky, které mají značnou kulturní hodnotu. To ovšem v podníku OKD vyvolávalo spíše pobavené úsměvy.

Zastánce památek

Když skončila těžba uhlí v ostravském Dole Jindřich, Vopasek na vedení dolů i města naléhal, aby těžní věž se strojovnou zůstala zachována jako průmyslová památka. Odpovědí bylo jednohlasné zvolání důlních odborníků: „Dolů s tím rezavým krámem!“ Neúnavný Vopasek všechny přesvědčil argumenty, že tady byla například postavena vůbec první železná těžní věž v Ostravě. V bouřlivé debatě při nakonec vyhrál a těžní věž Dolu Jindřich se stala vůbec první průmyslovou památkou ve městě.

Tento úspěch podnítil Vopaska k dalšímu kroku: navrhl vybudovat ve městě hornické muzeum. Dokázal přemluvit zástupce tehdejšího městského národního výboru a vedení OKD, aby o jeho záměru společně jednali. Je zajímavé, že u této myšlenky nacházel větší pochopení než u zmíněné jámy Jindřich. V roce 1987 byla mezi městem a ředitelstvím OKD podepsána smlouva, ve které byl přijat návrh vybudovat muzeum v prostorách Dolu Eduard Urx v Petřkovicích, což je nejstarší důl v Ostravě. Návrh tvorby muzea vypracoval podnik Báňské projekty Ostrava a generální ředitel OKD pověřil vedením jeho činnosti právě Stanislava Vopaska.

O rok později založil Klub přátel hornického muzea, což od počátku nejsou jen nadšenci, ale také odborníci, které zajímá jak historie hornictví v Ostravě, tak odborná činnost muzea. To byl a je zdatný pomocník. Po roce 1990 získal Důl E. Urx původní jméno Anselm. Muzeum bylo slavnostně otevřeno na svátek svaté Barbory patronky horníků 4. prosince 1993. V létě 1994 byla ustavena Nadace Landek, která získává peníze na různé projekty udržování industriálních památek a také hornických tradic. V roce 2000 Vopasek ve funkci ředitele muzea skončil a odešel do důchodu, ale v muzeu nadále působil. Současně byl pověřen řízením Nadace Landek.

Nesplněný sen

Největším snem Stanislava Vopaska však byl ještě jeden cíl. Původně chtěl, aby byl vrch Landek zapsán do seznamu kulturních památek UNESCO, protože je zde doloženo druhé nejstarší lidské využití uhlí k ohřevu v Evropě 23 tisíc let. Byla zde také nalezena Landecká venuše. Zpracoval všechny podklady a v roce 1997 podal tehdejší primátor města Evžen Tošenovský oficiální žádost na ministerstvo kultury do Prahy, aby iniciovalo zapsání Landeku do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Vopasek později chtěl, aby byl do tohoto seznamu zapsán celý soubor industriálních památek: vrch Landek, Hornické muzeum, Důl Michal a Dolní oblast Vítkovic. Tato poslední iniciativa již nemohla být naplněna, ing. Stanislav Vopasek zemřel 2. června 2006 v Ostravě. Obdržel Cenu města Ostravy, na budově areálu Hornického muzea v Petřkovicích byla odhalena pamětní deska jako dík za podíl na vzniku této instituce.

Autor textu: Boleslav Navrátil, Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/stanislav-vopasek-zachrance-prumyslovych-pamatek-20130802.html

20140721-154929-56969813.jpg