Stanovisko kolektivu absolventek a studentek FU OU – archiv bulletinu 4/2021

Jsme kolektiv studentek a absolventek Fakulty umění Ostravské univerzity, kterým není lhostejná budoucnost fakulty a jejích studentů/ek. Všechny jsme se setkaly (ať už jako svědkyně, nebo přímé aktérky) s nevhodným chováním ze strany některých členů pedagogického sboru. My, které jsme už absolventky, si teprve teď můžeme uvědomit s nadhledem, co bylo špatné a neetické. Také se nám o tom lépe mluví, protože už ve škole nestudujeme. Nechceme tomu dále přihlížet a nechat problém viset ve vzduchu – chceme se podílet na změně. Univerzita by měla vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se studenti/ky mají na koho obrátit, aniž by byly jejich problémy bagatelizovány. Zneužívání moci se pro nás stává společným jmenovatelem pro sexismus, sexuální obtěžování, ageismus, ponižování a další nevhodné chování. Na ostravské fakultě umění jsou ateliéry, které vnímáme vzhledem k výše zmíněnému za bezproblémové. Bohužel některé ateliéry jsou v tomto smyslu nefunkční, navíc se studentům/kám nedostává kvalitní výuky. Při studiu si můžeme dokonce vybrat předměty, které existují pouze formálně, ale ve skutečnosti je nikdo nevyučuje. Považujeme za standardní, aby se studentům/kám dostávala od pedagogů konstruktivní kritika a zároveň se studující cítili na fakultě bezpečně. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf