Stanovisko kritiků projektu Galerie města Ostravy přečtené zastupitelům dne 26. 6. 2013 na jednání zastupitelstva SMO

Vážení zastupitelé, ráda bych na začátek řekla, že to bylo právě sdružení Kunsthalle Ostrava a klub Fiducia, které městu zdarma poskytlo odborná stanoviska expertů již v prosinci 2012. Jak říká vedení města v materiálu 140, který vám předkládá, cituji: „Od té doby byla strategie zásadně upravena a ve finální verzi je zapracována celá řada připomínek expertů.“ Právě díky našim aktivitám se o problému začalo hovořit a některé připomínky námi oslovených expertů byly do projektu zapracovány. Většina expertů poukazuje na řadu sporných momentů předkládaného materiálu, ty ale nebyly do projektu zapracovány a nebyly zapracovány ani do důvodové zprávy, která je vám předložena.

Chtěli bychom zastupitelům také připomenout, že díky našemu poukazování na přemrštěný rozpočet projektu Trojhalí byla výrazně upravena také položka nájemného v Gongu. Díky nám město ušetřilo dva miliony korun za nájemné – v původním rozpočtu v prosinci 2012 kalkulovalo Trojhalí nájemné v Gongu na astronomické tři miliony korun. V nyní předložené žádosti je již jen jeden milion sto tisíc korun.

Městskému rozpočtu jsme tak už nyní ušetřili dva miliony korun.

Pokud by nám vedení města dostatečně naslouchalo, mohlo by ušetřit další nejméně milion korun. Trojhalí totiž uvádí v rozpočtu žádosti požadavek na nájemné jeden milion sto tisíc korun. Z podnájemní smlouvy ale vyplývá , že by nájemné mělo být pouze 600 tisíc. Tudíž k bodu 4 důvodově zprávy, kterou máte na stole, bych uvedla, že nikoli my, ale vedení města vám poskytuje nesprávnou informaci. Trojhalí v rozpočtu, který máte dnes schválit, uvádí nájemné jeden milion sto tisíc, což je dvojnásobek toho, co je v podnájemní smlouvě. To samé se týká cen elektřiny a plynu, kdy Trojhalí požaduje téměř trojnásobek toho, co je v podnájemní smlouvě. Jde o další statisíce korun, které by město ušetřilo, kdyby naslouchalo tomu, co říkáme.

Proč město o tyto sporné položky dotaci nezkrátí a nerozdělí tyto ušetřené peníze mezi instituce, kterým byly letos dotace výrazně pokráceny s odůvodněním, že nejsou peníze?

Vážení zastupitelé, chtěli bychom vás dále upozornit na fakt, že všichni oslovení experti včetně těch, které oslovilo město, vyjadřují pochybnosti nad organizační strukturou a kompetencemi například uměleckého manažera.

Toto jsou zásadní věci, které by měly být vyřešeny dříve, než město schválí dotaci.

Proto vás znovu vyzýváme, abyste odložili hlasování a jednali s experty. Ve chvíli, kdy zde Trojhalí předkládá rozpočet se spornými položkami a projekt, který nemá dostatečně vyřešenou organizační strukturu, jde podle našeho názoru o oprávněný požadavek.

Přečteno zastupitelům v diskusi  Ilonou Rozehnalovou jako zástupcem o.s. Kunsthalle Ostrava a klubu Fiducia (autorů Veřejné výzvy zastupitelům)