Staňte se přítelem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu! – archiv bulletinu 2/2013

Řada lidí nás v poslední době oslovila, že by měla zájem zapojit se do našich aktivit. Jelikož spolek nemá organizační strukturu, jde o volné seskupení, je počet členů z praktických důvodů omezen. Váš názor nás ale zajímá a rádi bychom vám umožnili zapojit se aktivně do našich okrašlovacích akcí a dalších činností. Proto jsme se rozhodli založit sekci Přátelé okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Přihlásit se k Přátelům okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu bude moci kdokoli, kdo má o naše aktivity zájem. Od 1. 10. 2013 najdete ve Fiducii informační nástěnku, na kterou budeme vyvěšovat, co se aktuálně děje a co je kdy třeba udělat, s čím můžou Přátelé spolku pomoci. Nástěnku jsme zvolili z toho důvodu, že někteří zájemci nemají e-mail ani internet, proto se o našich aktivitách budou moci dozvědět vše na nové nástěnce spolku. Protože fungujeme jako dobrovolnické seskupení, není v našich silách obesílat Přátele spolku poštou, i z tohoto důvodu se nástěnka jeví jako nejlepší řešení. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf