Státní cenu za literaturu dostanou básník Petr Hruška, historik umění Rostislav Švácha a další osobnosti

 Petr Hruška a Rostislav Švácha, kteří jsou mimo jiné i členy našeho okrašlovacího spolku, získají Státní cenu. Oběma srdečně blahopřejeme!   Básník Petr Hruška dostane Státní cenu za literaturu pro rok 2013  za sbírku Darmata, cenu za překladatelské dílo porota udělila Vratislavu Slezákovi za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermanna Hesseho. Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla dostane Ctibor Turba za výjimečný přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla, v oblasti hudby porota vybrala kritika Jiřího Černého. Porota pro oblast výtvarného umění zvolila Milana Grygara a za přínos architektuře bude oceněn historik a teoretik architektury Rostislav Švácha. Za přínos v oblasti kinematografie a audiovize dostane cenu Vladimír Opěla, porota mu ji udělila za celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy o rozvoj Národního filmovéhoarchivu, který léta vedl. In memoriam dostane cenu režisér František Vláčil za celoživotní tvorbu a mimořádný přínos české kinematografii.