Státní vyznamenání putují i na Ostravsko

Státním vyznamenáním byly letos oceněny tři osobnosti našeho regionu – filozof Jan Keller, slavný český mořeplavec Richard Konkolski a průmyslník Jan Světlík. Jan Keller byl oceněn za zásluhy o stát v oblasti vědy. V současné době působí na Ostravské univerzitě, zabývá se dějinami sociologie, globalizací či životním prostředím. Richard Konkolski byl oceněn za zásluhy o stát v oblasti sportu. Je světově proslulým mořeplavcem a vítězem řady námořních závodů, jako první občan suchozemského státu třikrát obeplul zeměkouli. V roce 1982 emigroval se svou rodinou na jachtě do USA, přistál v Newportu ve americkém státě Rhode Island, kde žije dodnes. Jan Světlík získal ocenění za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. Je průmyslník, vede strojírenskou společnost Vítkovice Holding. S pomocí evropských dotací financuje proměnu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice a areálu Landek park.
Státní vyznamenání letos provázela kritika z řad akademické obce a odborné veřejnosti, ocenění odmítl převzít hudebník Vladimír Mišík. Více informací včetně seznamu všech oceněných osobností najdete zde: http://zpravy.idnes.cz/zeman-predal-vyznamenani-0h5-/domaci.aspx?c=A131028_200401_domaci_jj